tarihinde yayınlandı

Silah Ruhsat İşlemlerinin Geçici Durdurulması

1-  91/1779 Sayılı Yönetmelikte sayılan fiillerden dolayı yargılanması devam etmek (ruhsat verilme ve yenileme işlemleri, yargı kararı kesinleşinceye kadar durdurulur)

2- Aynı Yönetmelikte sayılan fiillerden dolayı denetimli serbestlik veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olmak (denetimli serbestlik veya hükmün açıklanmasının ertelenmesine dair süre sonunda kamu davasının düşürülmesine dair kararın ibraz edilmesi halinde silah ruhsat işlemleri yapılır)

*** Yukarıda belirlenen suçlarla ilgili olarak, affa uğramış olsalar veya mahkumiyetleri bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalksa ya da suç kaydı mahkemelerce verilen karar üzerine adli sicilden silinmiş olsa bile silah ruhsatı almaya engeldir.

*** Detaylı bilgi için 6136 Sayılı Kanun ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılan 91/1779 Sayılı Yönetmeliğin 16. Maddesine bakınız

tarihinde yayınlandı

Ruhsat Almaya Engel Haller

1- 21 yaşını bitirmemiş olmak,

2- Fiziki (dahiliye, ortopedi, göz, KBB, nöroloji) ve psikolojik yönden engel hali bulunmak,

3- 6136 Sayılı Kanununa muhalefet suçundan altı aydan fazla hapis cezasına mahkum olmak,

4- Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunmak,

5- Ruhsatlı silahıyla suç işlemek veya silahın muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olmak,

6- Haklarında Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesinin uygulanması nedeniyle kamu davası açılmamış olsa bile, zorunlu olmadığı halde meskun bir mahalde veya civarında ya da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar  ile bu suçların birinden mahkum olmak,

7- Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olmak veya zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla her türlü kaçakçılık, kara para aklama, hayali ihracat, elektronik alet ve cihazlarla işlenen suçlar, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik suçlarından birinden hüküm giymiş olmak,

8- Taksirle veya basın yoluyla  işlenenler hariç değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olmak,

9- Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arz etme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme, alınıp satılmasına  veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olmak,

10- Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için hüküm giymek,

11- Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işlemek ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olmak,

12- Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmemek,

13- Kanunun Ek 1 inci maddesinde belirtilen ateşli silah taşınması yasak yerlerde silah taşımak,

14- Kısıtlı olmak ile kamu hizmetinden yasaklı olmak,

15- Orman Kanunun 108.maddesi gereğince ceza almış olmak,

16- 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 359. Maddesi gereğince ceza almış olmak.​*** Yukarıda belirlenen suçlarla ilgili olarak, affa uğramış olsalar veya mahkumiyetleri bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalksa ya da suç kaydı mahkemelerce verilen karar üzerine adli sicilden silinmiş olsa bile silah ruhsatı almaya engeldir.


*** Detaylı bilgi için 6136 Sayılı Kanun ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılan 91/1779 Sayılı Yönetmeliğin 16. Maddesine bakınız.​

tarihinde yayınlandı

Bulundurma Ruhsatlarında Dikkat

Almış olduğunuz bulundurma ruhsatlı silahlar sadece talep edilen adrese göre verilmektedir,bize gelen maillerden bulundurma ruhsatlı silahımı arabada taşıyabilirmiyim, misafirliğe giderken yanıma alabilirmiyim, tatile giderken götürebilirmiyim, hemen kapı komşuma giderken götürebilirmiyim gibi pek çok soru ile karşılaşmaktayız, bunların hiç birini yapamazsınız, yaptğınız zaman 6136 sayılı kanuna muhalefet etmek şuçundan işlem görür ve bir daha ömür boyu silah ruhsatı alamazsınız.

ikametinizi değiştirdiniz ne yapmanız gerekir.? Yapmanız gereken silahı yeni ikametinize götürmek için ruhsatı aldığınız birime gidip yol belgesi almanız gerekmektedir eğer yol belgesi almadan götürüseniz bulundurma ruhsatlı silahı taşımış olursunuz ve tespiti halinde yine hakkınızda işlem yapılır mahkemenin size vermiş olduğu cezayı öder ve bir daha ömür boyu silah ruhsat alamazsınız.

Meskende Silah Bulundurma

Silah Bulundurma ruhsatı talep eden herkes, silah satın veya devir alma talebine ilişkin dilekçe (İlçe Emniyet Müdürlüğüne hitaben) ile, ikamet ettiği İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir.

 • Silah Bulundurma, silah satın veya devir alma talebine ilişkin dilekçe,
 • Nüfus cüzdan fotokopisi (nüfus cüzdanı asli müracaat esnasında aranacak, diğer belgelerle birlikte karsılaştırma yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilecektir. Nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası bulunmayanlardan vatandaşlık numarası istenecektir),
 • Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
 • Silah ruhsatı istek formu,
 • Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi
 • Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu

İşyerinde Silah Bulundurma

 • İşyerinde Silah Bulundurma Ruhsatı talebi ile ilgili, silah satın veya devir alma talebine ilişkin dilekçe (İlçe Emniyet Müdürlüğüne hitaben) ile işyerinin bulunduğu İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir.
 • Nüfus cüzdan fotokopisi (nüfus cüzdanı asli müracaat esnasında aranacak, diğer belgelerle birlikte karsılaştırma yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilecektir. Nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası bulunmayanlardan vatandaşlık numarası istenecektir)
 • Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
 • Silah ruhsatı istek formu,
 • Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi,
 • Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,
 • İşyerinde bulundurma ruhsatı talep edenlerden yukarıda belirtilen belgelere ilaveten işyeri ruhsatı ile ortaklık veya şirket söz konusu ise yetkili kurul kararı veya muvafakat istenir.
 • Yetkili idarelerce ruhsatlandırılmış kahvehane, lokanta, içkili restoran, bar, pavyon gibi yerlerde işyerinde bulundurma ruhsatı talep eden kişiler hakkında, bu yerlerin nitelikleri itibariyle umuma açık oluşları ile işyerinin fiziki özellikleri dikkate alınarak, gerekli görülmesi halinde ilgili kurumların da görüsüne başvurularak ruhsat vermeye yetkili yer mülki amirliğince mahallinde sonuçlandırılır.
tarihinde yayınlandı

İLETİŞİM

YİVSET Silah Bakım Aksesuar San. Tic. Ltd. Şti.

Çırpıcı Mah. 74C Sokak No: 74A Zeytinburnu İSTANBUL

Email: yivset@yivset.com.tr

Tel: 0212 416 81 23 – 24 Fax: 0212 416 81 25

Davutpaşa VD: 981 062 4942 Mersis No: 0981062494200016

tarihinde yayınlandı

HAKKIMIZDA

Yivset Silah Türkiyede silah ve aksesuarlarına yeni bir tanım ve soluk getirmeyi amaçlar. Bu amaçla en iyiyi hedefleyerek, alanlarında en iyi olan firmaların Türkiye distribütörlüğünü bünyesinde toplamıştır. Bunlardan birkaçı;

 • Nill griffe
 • Birchwood Casey

Nill griffe, alman teknoloji ve ustalığını ahşapla buluşturarak ürettiği kabzaları eşsiz birer sanat eseri haline getrmiştir.

ABD de üretim yapan Birchwood Casey, sadece ve sadece silah için özel temizleme kimyasalları (Diğer firmaların temizleme ürünleri Glock gibi silahların polimer yapısına zarar verir), 3ü bir arada yağlar, kuru yağlar, kendinden fosforlu hedefler gibi alanında örneği bulunmayan ürünleri silah tutkunlarına sunar. Yivset Silah bünyesinde Colt, Smith & Wesson, Browning, Beretta, CZ, Sig, Walther, Glock vb. silah markalarının orjinal – upgrade parçalarının ve aksesuarlarının satış ve uygulamasını gerçekleştirir; yivli tüfekler için orjinal ve Leupold marka